Atkrintamosios

Ketvirtfinalis
MKK 90
VBR 97
KAB 83
TOR 71
Pusfinalis
VBR 74
KAB 68
Finalas
Čempionai
VBR 65
SMA 76
Pusfinalis
OLE 72
SMA 75
Ketvirtfinalis
OLE 20
SMA 88
EMD 86